Боядисване

Най-старите тъкани са изработвани с естествения цвят на вълната. Съществувала е доста богата палитра от естествена вълна. Килими, изработени от вълна с натурални цветове, се срещат и днес. Особената им стойност се състои в меките тонови хармонии.

Боядисване на вълнена прежда
Боядисване на прежда

Боядисването на преждата е един от най-важните етапи в производството на килими. Багрилата трябва да са стабилни, устойчиви на атмосферни влияния и пране. Естетическата стойност на килима зависи в много голяма степен от качеството на боядисване, подбора на цветовете, от съчетанието им в хармония.

Основен метод за боядисване е изваряване на вълната във воден разтвор на багрилото, като вълната може да бъде под формата на суров необработен материал/само изпрана/ или под формата на вълнена прежда.

За оцветяване на вълната се използват различни природни багрила: растителни, животински и минерални.

Багрилата с растителен произход се извличат от треви, цветя, зеленчуци, плодове, дървета и то от точно определени техни части (корени, кора, клончета, листа, цветове, семена, плодове). Получените тонове се отличават с мекота и дълбочина, а при дълга употреба придобиват патина, която ги прави още по-приятни. Те са извънредно трайни и издръжливи, понасят дори химическо чистене, без да изгубят блясъка си. Боядисването с естествени багрила е продължителен и трудоемък процес, който изисква голям опит и майсторство. Процесът се дели на три основни етапа – извличане на багрилото, боядисване на вълната и фиксиране на боята върху вълната, като основният метод за обработка на материалите е накисване и изваряване. Факторите, от които зависи силата на багрилото и получения цвят, са много: климатичните условия през съответната година; в кой етап от развитието на растението е събран багрещия материал /избира се периода в който пигмента е най-силен/; време и температура на извличане на багрилото и багренето на вълната; цвета на вълната; подготовката на вълната за багрене и т.н.

Червен цвят се получава от корени на Бояджииски брош (Rubia tinctorum), Червен бакам (Heamatoxylon campechianum), Кармъз (Phytolacca decandra), кори от Глог (Crateagus monogyna).

Зелен цвят – Орехова шума (Juglans regia), Черница (Morus), Коприва (Urtica dioica), клончета на Зеленика (Vinca).

Син цвят - Индиго (Indigofera tinctoria, Indigofera suffruticosa), цветове на Синчец (Centaurea cyanus).

Цвят охра - листа на Дюля (Cydonia vulgaris), Риган ( Origanum vulgare), семе от Захарна метла (fodder plant) и син камък(CuSO4)

Кафяв цвят - отвара от орехови шушулки, зелени листа и черупки(Juglans Regia), Глог (Crateagus), корени на Цер (Quercus cerris), кора на Елша (Alnus glutinosa).

Сив цвят - зрял Боб (Phaseolus vulgaris), кори на Елша (Alnus glutinosa), Осен (Fraxinus excelsior) и др.

Розов цвят - цветове на Сардела (Pelargonium roseum), зелен камък (FeSO4), цветове на див Мак( Papaver rhoeas), клончета на Синя слива (Prunus domestica) и др.

Жълт цвят – отвара от Млечок (Euphobria ciparissias), vinegar, кори от Киселица (Pirus malus), кори отСмрадлика (Rhus cotinus) и др.

Черен цвят - Смрадлика (Rhus cotinus) и зелен камък (FeSO4), кори на Орех (Juglans regia), Осен (Fraxinus excelsior) и др.

От багрилата с животински произход използвани най-често за домашно боядисване са кошенил и сепия.

Минералните бои се извличат от почвата. За оцветяване на текстилни материали народът е приспособил и някои други вещества, като например вар, сажди, пепел и др.

През последното столетие все по-широка употреба намират химическите багрила. Те са по лесни за употреба, по-евтини , процесът е значително по-къс, успеха е гарантиран. Предлагат много голяма гама от цветове и нюанси, като цяло цветовете са по-остри, силни и наситени. Докато природните багрила по естествен начин осигуряват хармония и мекота на цветовете, използването на химически багрила променя облика на килимите, като ги прави по-шарени и цветни. Нужно е наистина голямо майсторство, за да се боядиса вълната с химически багрила в меки пастелни цветове, които да се съчетаят в хармонично съзвучие. Търговските условия в съвременното общество налагат все повече използването на химическите багрила при производството на килими.