Чипровските килими - световно нематериално културно наследство

На 27.11.2014г. Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, на сесия проведена в Париж, вписа единодушно "Традицията на производство на Чипровски килими" в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство. По този начин ЮНЕСКО даде достойна заслужена оценка и признание на чипровските килими, а те получиха видимост пред международната общност, давайки надежда за ново възраждане на килимарството в Чипровци.

Комисията решава, че традицията на производство на чипровски килими удовлетворява критериите за вписване в Представителния лист на нематериалното културно наследство на човечеството, тъй като:

  • Знанията и уменията, свързани с правенето на чипровски килими са широко разпространени и се предават от поколение на поколение. Вплетени във всекидневието на хората в градчето, те остават от културно значение и предизвикват социална близост.
  • Вписването на чипровските килими в списъка би засилило вниманието върху нематериалните културни наследства, както и да укрепи комуникациите измежду други общества от близо и далеч, също притежаващи традиции, обвързани с тъкачеството.
  • Продължавайки старата традиция за запазване на този елемент, предполагаемите защитни мерки са фокусирани върху насърчаване, предаване, проучване и обучение. Aнгажиментът на държавите участници е ясно демонстриран ( сякаш заявен).
  • Общности, местни власти и неправителствени организации участвали активно в номинационния процес, както и самите общности, чиято инициатива е номинацията, проявиха свободен, приоритетен и обмислен консенсус.
  • Елементът е включен към списъка на националното наследство, обобщено през 2001-2002г, и поддържан от Министерството на културата.

Изказваме специална благодарност на екипа, подготвил кандидатурата на чипровската традиция: проф. Мила Сантова, гл. ас. д-р Ива Станоева и гл. ас. д-р Миглена Иванова, читалище "Петър Богдан 1909", община Чипровци, обществени деятели и радетели.

Високата оценка на ЮНЕСКО ни дава сили и кураж да работим за развитие на килимарството, както и за популяризиране на чипровските килими в България и по света.


https://ich.unesco.org/en/RL/the-tradition-of-carpet-making-in-chiprovtsi-00965