Техника на тъкане

Тъканта на Чипровските килими е гладка, двулицева, еднаква от двете страни. Структурата й е много проста. Състои се от вертикални нишки на основата и хоризонтално последователно втъкани нишки вътък, които се преплитат с основата.

Чипровските килими се изработват на вертикален стан, на който на две хоризонтални кросна е наметната и отвесно опъната основата, а цветният вътък, намотан на канури, се провира хоризонтално между нишките на основата успоредно една над друга, образувайки област от един и същи цвят. Нишките на вътъка се удрят с тупица, докато тъканта се уплътни и вътъкът добре покрие основата. Мотивите се формират чрез използване на определен цвят вътък не от край до край, а в зависимост от изискванията на дизайна само в определена област, като при няколко провирания на вътъка, се отстъпва с една или няколко нишки на основата вляво или вдясно. Там, където завършва област от един цвят, започва област с друг цвят.

Съществуват два начина на тъкане в килименото производство. При първия начин се отстъпва с чифт нишки - 2 или 4. Тогава при срещането на два цветни вътъка се образуват процепи (ажури) в основата достигащи до 8мм. То е характерно за по-старите и стандартизирани модели.

При втория начин се отстъпва с една нишка. Изобразените фигури са с по-красив и елегантен дизайн, формите са по-овални и артистични, килимите са по-уникални и завладяващи, на преден план е майсторството и въображението на отделната тъкачка.