Инструменти в килимарството

Вертикален стан
Вертикален стан

Чипровските килимите се изработват на вертикален тъкачен стан, който се състои от две устои монтирани вертикално на известно разстояние, горно и долно кросно, представляващи цилиндри, около които се намята основата, горен и долен цепец, от които горния разделя основата на чивтове и с него се образува нищелката, а с долния се разпределят мотивите при започване.

Станът трябва да е много здраво закрепен, за да не се криви тъканта. Предназначението на стана е да държи нишките на основата изпънати, разпределени и подредени на еднакво разстояние на една от друга. Обикновено становете са дървени с няколко метални елемента, които основно имат отношение към закрепването на стана и кросната. В течения на хилядолетия инструментите и техниката на тъкане не са се променили по същество. В миналото за опъването на основата са използвани дървени заглавки, а напоследък това се прави с метални винтове. При строежа на някои къщи предварително се проектира местоположението на стана и в стените се вграждат елементи за закрепване. В други къщи пък кросната се закрепват направо на тавана и пода без да се използват странични устои.

Тупица
Тупица

Друг важен инструмент, който се използва при тъкане на чипровски килим се нарича "тупицата". Той представлява своеобразен гребен с няколко дълги зъба и дръжка за захващане, изработен е обикновено от дърво, но може и от метал. Съществува в различни размери и тежина. С тупицата се удря вътъка след като се промуши през основата, за да прилепне плътно и се получи плътен и здрав килим.

След като се изтъче килима, с ножица се изрязва излишната основа и стърчащите остатъци от вътък по килима.

Вител
Вител

"Вител" е дървена въртележка, която се използва за размотаване на преждата от чилета (гранки), при което се намотава на "канури". Канура е малък свитък прежда (вътък) намотан на ръка, който лесно се провира между нишките на основата.