Рекламация и връщане на стоки закупени от Kilim.bg

  • Потребителят може да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.
  • Потребителят може, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по доставка до Потребителя и връщането на стоката обратно до kilim.bg са за сметка на Потребителя.
  • Kilim.bg възстановява стойността на върнатите стоки по чл.9.2. от Общите условия за ползване на сайта в срок от 30 дни.
  • Потребителя няма право на отказ от покупка по чл.9.2. от Общите условия за ползване на сайта и kilim.bg не възстановява стойност на закупени стоки, когато тези стоки са изработени съгласно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.
  • В случай на възстановяване на суми, същите се връщат по сметката или картата, от която е извършено плащането при покупката.